Údržba

Zajišťujeme následnou péči nejen o naše výsadby.

Udržujeme zahrady nebo vybrané plochy zahrad a jiné zeleně dle jednorázové objednávky nebo v průběhu roku dle harmonogramu dohodnutého zákazníkem.

MOTTO:

Člověk by si myslel, že kropení zahrádky je zcela jednoduchá věc, zvláště, má-li na to hadici.......pokud se zahrádky týče, změnila se místy v mazlavé kaluže, zatím, co na jiných místech se žíznivě rozpukává.

Činíte-li toto denně, začne po čtrnácti dnech místo trávy vyrážet plevel. Je jedním z tajemství přírody, proč z nejlepšího travního semínka roste nejbujnější bejlí; snad by se mělo zasívat semínko plevele, aby z něho vypučel pěkný trávník. Po třech nedělích je trávník hustě zarostlý bodláčím a jinou neřestí plazivou, nebo na loket zakořeněnou do země; chceš-li to vyrvat ze země přetrhne se to hned u kořínku nebo to vezme sebou celou hroudu hlíny. Je to tak: čím horší neřád, tím víc se má k světu.... Nicméně je nutno vykořenit plevel z trávníků; pleješ, pleješ a za Tvými kroky se budoucí trávník obrací v holou a hnědou hlínu, jaká byla dne prvého o stvoření světa. Jen na dvou nebo třech místečkách vyráží cosi jako zelenavá plíseň, cosi jen nadechnutého, řiďounkého a podobného chmýří; není pochyby, to je travička. Chodíš kolem ní po špičkách a odháníš vrabce...

Tvůj poměr k věcem se změnil. Prší-li,pravíš,že prší na zahrádku; svítí-li slunce, nesvítí jen tak, nýbrž svítí na zahrádku; je-li noc, libuješ si, že si zahrádka odpočine.

Jednoho dne otevřeš oči, a zahrádka bude zelená, vysoká tráva se bude třpytit rosou a v houští růžových korunek budou vyhlížet nabobtnalá, brunátná poupata; a stromy zestarají, budou rozložité a temné, težkých korun a plné trouchnivé vůně ve vlhkém stínu. A Ty už si nevzpomeneš na útlou, holou, hnědou zahrádku těchto dnů, na nejisté chmýří první travičky, na hubený rozpuk prvních pupenců, na všechnu tu hlinitou, chudou a dojemnou krásu zahrádky jež je zakládána.

Nu dobře, ale nyní je nutno kropit a plet a vybírat z hlíny kamení.

Karel Čapek: Zahradníkův rok; 1927