Realizace

realizace1Zajišťujeme jednotlivé výsadby i zakládání (nebo obnovení) celých ploch jak dle dodaného projektu, tak dle vlastní dokumentace (od náčrtu až po projekt). Po dohodě se zákazníkem lze vysazovat také přímo bez dokumentace.

Ozeleňujeme veřejné plochy, návsi, průmyslové stavby, polní cesty a další.

Vysazujeme vzrostlé stromy se zemním balem i v kontejnerech.

Vysazujeme celoroční i sezonní nádoby a vegetační tvárnice.

realizace

MOTTO:

Jak se zakládají zahrádky

Zahrádky je možno zakládati několikerým způsobem; nejlepší je ten, že se nato vezme zahradník. Zahradník Vám nasází všelijaké hůlky, proutí a košťátka, o kterých tvrdí, že jsou to javory, hlohy, bezy, vysokokmeny, polokmeny a jiné přírodní druhy; potom se ryje v hlíně, zobrací ji naruby a zase ji uplácá, udělá ze škvárů cestičky, nastrká tu a tam do země jakési zvadlé lupení, o němž prohlašuje, že to jsou pereny, naseje na příští trávník semínko, jež nazývá anglickým jílkem a psinečkem, psárkou, poháňkou a bojínkem, a potom odejde, nechávaje za sebou zahrádku hnědou a holou, jako byla dne prvého o stvoření světa; jen Vám klade na srdce, aby jste tu všechnu hlínu země denně pečlivě kropili, až vzejde tráva, aby jste si nechali přivézt na cestičky písek. Nu dobře.

Karel Čapek: Zahradníkův rok; 1927