Poradenství

Poskytujeme odbornou poradenskou činnost v oblasti zahradní a krajinné tvorby.

Obcím, pak nabízíme využití našich zkušeností, neboť potíže, kterým na začátku řešení lze předejít, mohou představovat v budoucnu značné náklady.

Předmětem diskuzí mohou být jednotlivé plochy stávající veřejné zeleně, nutnost jejich revitalizace a údržby, zakládání nových zelených ploch, liniových výsadeb, krajinných alejí, ovocných alejí, hřbitovů, ozelenění dětských hřišť, vysvětlíme možnosti založení jedlých zahrad v místních školách a školkách. Lze konzultovat i kompletní sjednocení sadových úprav obce samotné i obcí spádových, následnou rozvojovou a udržovací péči. Náklady na údržbu veřejné zeleně mohou být pro obec značnou položkou, poradíme Vám, jak je lze eliminovat.

Individuální konzultace se může týkat nejen rodinných zahrad, jednotlivých ploch Vaší zahrady, ale například také hrobů, nebo jen nádob. Správná péče o rostliny, zahrady a celky sadovnických úprav vyžadují značné zkušenosti. I když je Vám zeleň radostí a koníčkem, zahradnický obor je velmi široké téma, které vyžaduje celoživotní vzdělávání.

Včasnou diskuzí, nejlépe na místě, které má být předmětem nového ozelenění, lze předejít mnoha chybám a vícenákladům v pozdější době. Investor může vysvětlit vlastní představu, která nemusí být vždy shodná s reálnou možností řešení.

Vysvětlíme Vám, proč je vhodné se na projekt a následnou realizaci dobře připravit, v jakém časovém horizontu je třeba s přípravou začít. Co vše je třeba zohlednit, udělat a na co neopomenout, aby výsledkem byla Vaše spokojenost.

Cena konzultace: 450Kč + náklady na dopravu